Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Volg ons ook op Facebook! Like de pagina!

Missie: een opgeruimd leusden

Opgeruimd-Leusden-burgers5

Onze missie is het schoner krijgen en houden van Leusden door middel van opruimochtenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogramma’s. Door herhaaldelijk te laten zien dat het ook anders kan, bieden we een positieve prikkel om Leusden opgeruimd te houden.

Het uitgangspunt is dat als we het schoonhouden, we het ook niet op hoeven te ruimen.

Mensen die afval op straat achterlaten doen dat deels bewust en deels onbewust. Vaak zijn deze mensen het er namelijk over eens dat je afval niet op straat hoort. Wij willen het gat dichten tussen de goede intenties van mensen en hun daadwerkelijk gedrag.

Regelmatig zoeken we contact met de gemeente of werken we samen. We geven hotspots door, signaleren knelpunten (bijvoorbeeld naar aanleiding van Het Nieuwe Inzamelen) en dragen oplossingen aan of stellen extra afvalbakken beschikbaar.

Ontstaan in 2011

De oorsponkelijk initiatiefnemer is Frans van Zaalen. Eind 2011 begon hij met paardrijden in Scherpenzeel. Tijdens zijn ritten richting Scherpenzeel en terug bedacht hij om zwerfafval in het buitengebied op te gaan ruimen zodat het er tijdens de volgende rit mooier uit zou zien. Dit alles onder de noemer ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’.

In 2012 plaatste Frans een oproep via de website van de gemeente Leusden. Toen ontstond de (groeiende) groep Leusdenaren die nu tweemaandelijks op zaterdagochtend, gewapend met grijper en vuilniszak, het buitengebied intrekt om afval te verzamelen.

Frans_van_Zaalen_klein

Krachtenbundeling Opgeruimd Leusden

Opgeruimd-Leusden-logo4

Het burgerinitiatief Burgers & Afval en Stichting De Groene Belevenis (voorheen De Schoolsteeg) hebben de krachten gebundeld onder de naam Opgeruimd Leusden. Naast een kersverse huisstijl is er tevens een meerjarenplan ontwikkeld om de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente Leusden verder terug te dringen.

Samenwerkende organisaties

Burgers & Afval bestaat uit Leusdenaren die reeds sinds 2012 eenmaal per twee maanden bij elkaar komen om vrijwillig het zwerfafval in Leusden op te ruimen. Het burgerinitiatief streeft ernaar om het huidige team vrijwilligers te behouden en verder uit te breiden. Het besef dat zwerfafval moet verdwijnen groeit. En daarmee ook het aantal mensen dat zich in wil zetten om hier actief mee aan de slag te gaan.

Onder begeleiding van een aantal vaste coördinatoren wordt vooraf bepaald waar er geruimd zal worden. Door onder Opgeruimd Leusden de krachten te bundelen, is Burgers & Afval ervan overtuigd dat Leusden zwerfafvalvrij(er) gemaakt kan worden.

Opgeruimd-Leusden-burgers1
Opgeruimd-Leusden-burgers2

De Groene Belevenis is een organisatie die lokaal mensen van jongs af aan wil stimuleren om duurzaam om te gaan met hun eigen (natuurlijke) leefomgeving. Om op die manier mensen en bedrijven zelf een actieve bijdrage te laten leveren aan het onderhouden en behouden van die leefomgeving. Dit doet ze door middel van educatie, communicatie, advies, training en door het organiseren van evenementen.

De Groene Belevenis beschikt over een grote diversiteit aan producten voor jong én oud, individuen en groepen, over thema’s als afval en grondstoffen, energie en klimaat, gezonde voeding en beweging, omgeving en leefbaarheid naast de verschillende natuuronderwerpen.

De Groene Belevenis wordt gevormd door een vaste kern van beroepskrachten en een grote groep vrijwilligers.

 

Ondersteunende partner

Opgeruimd-Leusden-aene

Appel en Eelman | marketing communicatie en veel meer … ondersteunt MKB-bedrijven die echt een stap verder willen als het gaat om online- en offline-marketing en -communicatie.

Daarnaast zet Appel en Eelman haar kennis en kunde in voor maatschappelijke projecten zoals in dit geval Opgeruimd Leusden. De huisstijl, de communicatie-uitingen, de website, de social-mediakanalen, artikelen, filmpjes, het regelmatig communiceren naar alle doelgroepen en het meedenken en -doen binnen Opgeruimd Leusden ligt op het ‘bordje’ van Appel en Eelman.

Meld je aan als vrijwilliger!

Geef ons een zwerfafvaltip!